english
фотогалерия
връзки

ОБЯВА

На основание Заповед № 30/17.08.2017 г.
Народно Читалище “Съгласие 1869 г.” гр. Тетевен

обявява

КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
СЕКРЕТАР НА ЧИТАЛИЩЕТО

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
- образование - висше
- минимална образователна степен - “Бакалавър”

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ (ПРИОРИТЕТНИ):
- най-малко 5(пет) години практически стаж в сферата на културата
- добри комуникационни и управленчески умения
- организационна компетентност и способност за работа в екип
- познаване нормативните актове
- опит в разработването и реализирането на Проекти
- компютърна грамотност и владеенето на чужд език са с предимство

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:
- Първи етап – по документи – срок за прием 18.09.2017 г.
- Втори етап – Събеседване с допуснатите до този етап кандидати- 25.09.2017 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
- мотивационна молба
- автобиография (CV - европейски образец)
- копия от документи за придобита професионална квалификационна степен и допълнителни квалификации

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ПРИЕМАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ДО 18.09.2017 г.
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЩЕ БЪДАТ ПИСМЕНО УВЕДОМЕНИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ I-ВИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ДО 20.09.2017 г.
ДОПУСНАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ ДА СЕ ЯВЯТ НА II-РИЯ ЕТАП, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.09.2017 г.
ПО–ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 0678/ 5 22-05

ОТЧЕТ на Библиотеката при НЧ “Съгласие 1869 г.”- гр. Тетевен за календарната 2014 г.

изтегли - MS Word (195 KB)

Библиотека при НЧ "Съгласие 1869 г." честити 80-годишния юбилей на Боян Коцев - почетен гражданин на гр. Тетевен и дарител на библиотеката.

изтегли - MS Word (179 KB)

Баба Марта 2011 г. | разгледай »

Тетевенският Ганди - един родолюбец, краевед и общественик.
Вестник Ловеч Прес, бр. 21, 15-18 март 2007 г.

изтегли - PDF (153 KB)

история
дейност и задачи
колекции и каталози
структура
проекти
културен календар
контакти
нови книги