english
фотогалерия
връзки

Библиотечен фонд

       Библиотеката разполага с фонд от 83 809 библиотечни единици. От тях:
 • 82 139 книги;
 • 85 периодични издания;
 • 1 075 звукови носители;
 • 232 графични издания;
 • 47 нотни издания;
 • 231 други библиотечни документи.


      Езиков състав на фонда:

 • 81 997 документа на български език;
 • 1 266 документа на руски език;
 • 324 на други езици.


Каталози

      В помощ на библиотечните работници библиотеката при читалище "Съгласие 1869 г." разполага със следните видове каталози и картотеки:

 • Азбучен каталог, Систематичен каталог, Заглавен каталог;
 • Азбучен, систематичен и заглавен каталог на детско-юношеския отдел;
 • Систематичен каталог на отдел "Изкуство";
 • Тематична картотека на отдел "Читалня";
 • Тематична картотека на отдел за деца и юноши;
 • Картотека на текуща периодика в отдел "Читалня".
начало горе
история
дейност и задачи
колекции и каталози
структура
проекти
културен календар
контакти