english
фотогалерия
връзки

Културен календар

Като неразделна част от читалището библиотеката активно участва в организирането на културния живот в Тетевен. Изпълнението на годишните културни програми има за цел съхраняването на културните традиции и създаване на нови. Чрез празниците и честванията се цели създаване на необходимост у хората за участие в обществения и културен живот в града и общината. Културната програма спомага за популяризирането на Тетевен и общината като туристически център и за привличането на гости и туристи и извън активния туристически сезон.

Културна програма - 2009 г.
Подчинена на 140 години Читалище "Съгласие 1869 г."

Акценти
55 г. Детска школа по изкуства при НЧ ”Съгласие 1869 г.”
125 г. театрално дружество “Искра”
100 г. от рождението на Иван Йотов-Кемаля
100 г. от рождението на Никола Бърдаров
85 г. от рождението на Калин Гайтанджиев
80 г. от рождението на Димчо Стефов
80 г. от рождението Никола Тихолов
80 г. от рождението на Димитър Стойчев-Син
80 г. от рождението на Васил Стойчев
75 г. от рождението на Милен Семков
65 г. от рождението на Маргарит Цанев

Приоритетни дейности, свързани със 140 г. НЧ “Съгласие 1869 г.”
Фототипно издаване на “Сборник народни умотворения и народопис” – Кн. ХХХІ “Тетевенски говор” от 1915 г.
Изработка и издаване на монография “125 г. театрално д-во “Искра”.
Изработка на уебсайт на НЧ “Съгласие 1869 г.”.
Заснемане на видеофилм “Магията на театъра” и размножаване на DVD.
Заснемане на видеоклип “140 г. библиотека” и качването му на сайта на библиотеката.
Изработка на билборд и транспаранти, афиширащи 140 годишнина на читалището.
Изработка на знаме на НЧ “Съгласие 1869 г.”.
Изработка и отпечатване на рекламни разделители за библиотеката.
Поставяне на театъра “Боряна” – Й. Йовков.
Обявяване на конкурс за есе, стихотворение и рисунка на тема “Читалището в моя живот”.
Домакинство на изнесена работна среща на Съюза на народните читалища.
Фотоизложба “140 г. читалище “Съгласие 1869 г.”.
“140 години – 140 книги” – изложба от книги от отдел “Краезнание” на библиотеката при НЧ “Съгласие 1869 г.”.
Закупуване на озвучителна техника за театралния салон.
Закупуване на лаптоп, подсигуряващ мултимедийните презентации.
Календарен план
  Януари
 • 01.01. – “На честито” – Духов оркестър свирене по домовете.
 • 06.01. – Ивановден – участие на Духов оркестър. Конно шествие.
  80 г. от рождението на Никола Тихолов. Видеорепортаж.
 • 30.01. – Изложба от дарени картини на Иван Янчев в Худ. галерия.
  Работа по изработката и издаването на монография “125 г. театрално д-во “Искра”. Изготвяне на сценарии и репетиции за заснемането на видео – филм “Магията на театъра” и размножаване на DVD.
  Подготовка и работа по изработката на уебсайт на НЧ “Съгласие 1869 г.”.
  Февруари
 • 01.02. – Работна среща на доброволци за изработка на сърца за акция за Св. Валентин.
 • 14.02. – Доброволческа акция “Нека се обичаме” по случай Св. Валентин.
 • 19.02. – Участие в ритуал за почитане паметта на Левски.
 • 20.02. – Работна среща на доброволци за изработка на мартеници за ДЦДМУ.
  Заснемане на видеоклип “140 г. библиотека” и качването му на сайта на библиотеката.
  Март
 • 01.03. – Ден на самодееца – Празниците на тетевенеца. Тематичен спектакъл.
 • 01.03. – “Баба Марта бързала...”. Детско утро.
 • 01.03. – Поздрав от Школата по изкуства към децата от ДМСГ.
 • 01.03. – Посещение на доброволците на ДЦДМУ и раздаване на мартеници.
 • 03.03. – Освобождение на България от турско иго – участие на творческите състави и формациите от Школата по изкуства в празничен концерт и общоградски изяви.
 • 22.03. – Участие на Духов оркестър в честване на Първа пролет на “Боева могила”.
 • 25.03. – “Блага вест за тебе, мила мамо” поздрав от формациите от Школата по изкуства. Концертна програма.
 • 27.03. – “Магията на театъра” – представяне на видеофилм, посветен на 125 г. театрално д-во “Искра”, 100 г. от рождението на Иван Йотов - Кемаля, 85 г. от рождението на Калин Гайтанджиев и 80 г. от рождението на Васил Стойчев.
  Април
 • 08.04. – Празничен концерт по случай Международния ден на ромите. Концерт на формация “Амалипе”.
 • 12-16.04. – Демонстрационни занимания с децата от ДЦДМУ и доброволците в “Просветилище наше” за изработка на обредни яйца и лектория, свързана с Лазаровден и Великден.
 • 19.04. – Великденски благотворителен концерт на бивши възпитаници на Школата по изкуства.
 • 22.04. – Акция на Местен център за работа с доброволци по случай Международен ден на Земята.
  Участие на формациите от Школата по изкуства в НК “Орфеева дарба” – София. Участие на МВГ “Вежен” във фестивала “Топчето пукна” – гр. Клисура.
  Участие на МВГ “Вежен” във фестивала “Прекрасна си, мила родино!” – гр. Казанлък.
  Проучване на печатница за изработка и отпечатване на рекламни разделители за библиотеката.
  Май
 • 01.05. – Международен ден на труда – участие на Духов оркестър.
 • 06.05. – Ден на храбростта на българската армия – Гергьовден. Участие на Духов оркестър.
 • 09.05. – Ден на Европа – участие на творческите състави и формациите от Школата по изкуства в общоградските изяви.
  Обявяване на конкурс за есе, стихотворение и рисунка на тема “Читалището в моя живот”.
  Избор на фотоси и подготвянето им за Фотоизложбата “140 г. читалище “Съгласие 1869 г.”.
 • 15.05. – Презентация на книгата на Станчо Врабевски “Жития човешки от близо и далеч”.

  Майски културни празници
 • 24.05. – Ден на славянската писменост и българската култура – участие на творческите състави и формациите от Школата по изкуства в общоградските изяви.
 • 25.05. – Възпроизвеждане на гибелта на Георги Бенковски и сподвижниците му в местността “Костина”.
  Юни
  Дни на читалище “Съгласие 1869 г.”
 • 01.06. – Празничен концерт по случай 55 г. на Школата по изкуства при НЧ “Съгласие 1869 г.”.
 • 01.06. – Доброволческа акция за ДЦДМУ по случай международния ден на детето.
  Домакинство на изнесена работна среща на Съюза на народните читалища.
 • 03.06. – “140 години – 140 книги” – изложба от книги от отдел “Краезнание” на библиотеката при НЧ “Съгласие 1869 г.”.
 • 05.06. – “Читалището, което..” – среща-разговор с изявени читалищни дейци.
 • 06.06. – Обявяване резултатите и награждаване на резултатите от конкурса за есе, стихотворение и рисунка на тема “Читалището в моя живот”.
  Традиционен Диксиленд празник.
  Представяне на Монография “125 г. театрално д-во “Искра”.
 • 08.06. – Свети Дух – патронен празник на НЧ “Съгласие 1869 г.” – Водосвет; Празничен концерт и фотоизложба.
 • 14-16.06. – Съдействие при подготовката, организацията и провеждането на ХХІ Национален песенен празник “Песните на България”.
  Юли
 • Участие на формации от Школата по изкуства във фестивала за народни обичаи и автентична носия – с. Рибарица.
 • 18.07. – 172 г. от рождението на Васил Левски.
  Август
 • Участие на формации от Школата по изкуства във фолклорен фестивал – с. Черни Вит.
 • Участие на Духов оркестър във фестивал в гр. Оряхово
  Септември
 • 06.09. – Ден на Съединението – Участие на Духов оркестър в общоградски тържества.
 • 22.09. – Ден на обявяване на независимостта на България – Участие на Духов оркестър в общоградски тържества.
 • 28.09. – Поредица “Съвременници” – 75 г. от рождението на Милен Семков.
 • 30.09. – “На гости в детската градина” – Доброволческа акция.
  Октомври
 • 01.10. – Откриване на творческия сезон на Школата по изкуства.
 • 20.10. – Представяне книгата “Разкази” на Никола Бърдаров, по случай 100 г. от рождението му – литературна вечер.
 • 31.11. – Доброволческа акция в помощ на учениците от НУ “Хаджи Генчо” за честване на Хелоуин.
  Ноември
  Дни на Тетевен
 • 01.11. – Ден на Тетевен, Ден на будителя, 132 години от Освобождението на Тетевен – Участие на творческите състави и формациите на читалището.
 • 01.11. – Изложба от уникални икони и църковна утвар в “Просветилище наше”.
 • 01.11. – 65 г. от рождението на Маргарит Цанев – Изложба-акварел от гимназиалния период на художника в Худ. галерия.
 • 01.11. – Представяне на Фототипното издаване на “Сборник народни умотворения и народопис” – Кн. ХХХІ “Тетевенски говор” от 1915 г.
 • 01.11. – Премиера на постановката “Боряна” – Й. Йовков.
  Декември
 • 03.12. – Доброволческа акция “Дарете час…!”
 • 05.12. – Участие на МЦРД в отпразнуване Межд. ден на доброволците.
  Коледни и Новогодишни тържества – участие на творческите състави и формациите от Школата по изкуства в общоградските изяви.
  Януари-Декември
 • Аранжиране на табло, витрини и кътове за юбилейни годишнини и реклама на дейността на читалището.
 • Качване на новини в читалищния и библиотечен сайт, рекламиращи дейността на читалището.
 • Изнасяне на беседи в Худ. галерия
 • Програма “Децата на Тетевен”
 • Програма “Здрави деца – по-добър свят”
 • Програма “Златен извор” – Децата и фолклора
 • Програма “С книжка на тревата”
 • Програма “Камертон”
начало горе
история
дейност и задачи
колекции и каталози
структура
проекти
културен календар
контакти