english
фотогалерия
връзки

Културен календар

Като неразделна част от читалището библиотеката активно участва в организирането на културния живот в Тетевен. Изпълнението на годишните културни програми има за цел съхраняването на културните традиции и създаване на нови. Чрез празниците и честванията се цели създаване на необходимост у хората за участие в обществения и културен живот в града и общината. Културната програма спомага за популяризирането на Тетевен и общината като туристически център и за привличането на гости и туристи и извън активния туристически сезон.

Културна програма - 2012 г.

Акценти
155 години от откриването на Крачуновото училище (1857 г.) проучване - използване на док. източници
175 години от рождението Васил Левски (18.07.1837 г.-18.02.1873 г.) – Левски в Тетевен
135 години от освобождението на Тетевен (1877 г.) - 01.11. – Ден на Тетевен, Ден на будителите Символите на Тетевен – химн, знаме, герб.
04.06. – Свети Дух – патронен празник на НЧ “Съгласие 1869 г.”
50 години Начало на балетната школа (1962 г.)

Тетевенци:
190 години от рождението на Станьо Врабевски (1822 г.-12.02.1895 г.)
155 години от рождението на Иван Тонев (1857 г.-14.12.1884 г.), участник в ботевата чета
100 години от рождението на Васил Христов Маринов (14.03.1912 г.-22.12.1975 г.), диригент на читалищния хор
85 години от рождението и 10 от смъртта на Яни Костадинов Караянев (09.06.1927 г.-21.08.2002 г.), диригент на духовия оркестър
80 години от рождението Петко Лазаров Георгиев (р. 17.02.1932 г.), диригент на читалищния хор
65 години от рождението Проф. Владимир Дамгов (22.11.1947 г.-2006 г.)
110 години от рождението Проф. Иван Унджиев (15.03.1902 г.-21.08.1979 г.)
140 г. от рождението на Михал Койчев

Културна програма
  Януари
 • 01.01. – „На честито“ - Духов оркестър
 • 07.01. – Ивановден - Духов оркестър
  Февруари
 • 19.02. – Участие в ритуала за почитане паметта на В. Левски
  Март
 • 01.03. – “Баба Марта”
 • 01.03. – Ден на самодееца
 • 03.03. – Освобождение на България – участие на творческите състави и формациите от Школата по изкуства в празнични общоградски изяви
  Април
 • 22.04. – Международен ден на Земята – участие в общоградски инициативи
  Май
 • 01.05. – Международен ден на труда – Участие на Дух. оркестър
 • 06.05. – Ден на храбростта на българската армия – участие на Духов оркестър
 • 09.05. – Ден на Европа – участие на творческите състави и формациите от Школата по изкуства в общоградски изяви
 • 11.05. – Св. Св. Кирил и Методий – участие на Духов оркестър
 • 24.05. – 155 г. от откриването на Крачуновото училище
 • 24.05. – Ден на славянската писменост и българската култура - участие на творческите състави и формациите от Школата по изкуства в общоградски изяви
 • 24.05. – Съдействие при провеждането на тържествена заря-проверка
 • 25.05. – Възпроизвеждане на гибелта на Георги Бенковски и сподвижниците му в местността “Костина”
 • Участие на творческите състави и формациите от Школата по изкуства в майските културни празници
 • Участие на формациите от Школата по изкуства в Детски фолклорен фестивал
  Юни
 • 01.06. – Международен ден за защита на детето
 • 04.06. – Свети Дух – патронен празник на НЧ “Съгласие 1869 г.”
 • 21.06. – Възпроизвеждане на гибелта на Сава Младенов в местността “Козница”
  Юли
 • 17.07. – 175 г. от рождението на Васил Левски
  Август
 • Участие на формациите от Школата по изкуства във Фолклорен фестивал в с. Черни Вит
  Септември
 • 06.09. – Ден на Съединението – участие на Духов оркестър в общоградски изяви
 • 22.09. – Обявяване на независимостта – участие на Духов оркестър в общоградски изяви
  Октомври
 • 01.10. – Международен ден на музиката – откриване на творческия сезон
  Ноември
 • 01.11. – Ден на Тетевен, Ден на будителите, 135 години от освобождението на Тетевен – участие на творческите състави и формациите от Школата по изкуства в общоградски изяви
 • 15.11. – 130 г. от рождението на Михал Койчев /Поредица “Будители”/
  Декември
 • Коледни и Новогодишни тържества – участие на творческите състави и формациите от Школата по изкуства в общоградски изяви
начало горе
история
дейност и задачи
колекции и каталози
структура
проекти
културен календар
контакти