english
фотогалерия
връзки

Културен календар

Като неразделна част от читалището библиотеката активно участва в организирането на културния живот в Тетевен. Изпълнението на годишните културни програми има за цел съхраняването на културните традиции и създаване на нови. Чрез празниците и честванията се цели създаване на необходимост у хората за участие в обществения и културен живот в града и общината. Културната програма спомага за популяризирането на Тетевен и общината като туристически център и за привличането на гости и туристи и извън активния туристически сезон.

Културна програма - 2015 г.

КУЛТУРНА ПРОГРАМА 2015 ГОДИНА

165 години от рождението на Д. П. Ковач, най-големият благодетел на НЧ „Съгласие 1869 г.“ Отдал целия си живот за неговото възстановяване, институционално и духовно укрепване
„Тетевенски говор” изд. 1915 г. - Кр. Стойчев - 100 години от издаването
В-к „Тетевенски вести” (10 май 1925 г.) - 90 г. от изд. на 1-ви брой на вестника
Благотворителен комитет „Бенковски” (28.08.1905 г.) - 110 години от създаването
Възстановяване на ученолюбиво д-во „Съгласие” - преди 130 години
Първата читалищна сграда – освещаване - 105 години
Т-ски рев. к-т „Кардан” - 145 години
Театър (1910 г.) - 105 г. от началото
Духов оркестър - 85 години от началото
Дикси бенд Тетевен - 30 години от създаването
Тома Васильов, изявен общественик, строител на съвременна България - 160 години от рождението
Михаил Кифалов, един от първите радетели за народно пробуждане, просвещение и напредък - 125 години от рождението
Лазар Влаевски, активен обществен и читалищен деец - 130 години от рождението
Сава Младенов, участник в четата на Христо Ботев. Убит след предателство, в Тетевенския балкан - местността „Козница“ - 170 години от рождението
Лалка Павлова, популярна изпълнителка на народни песни - 105 години от рождението
Марин Попмаринов, поет - 70 години от рождението
Събо Димитров, художник - 90 години от рождението
Мария Енчева, самобитна тетевенска майсторка тъкачка - 100 години от рождението
Вера Найденова, български историк и теоретик на киното - 80 години от рождението
Марин Иванов, популярен изпълнител на народни песни - 70 години от рождението
начало горе
история
дейност и задачи
колекции и каталози
структура
проекти
културен календар
контакти