english
фотогалерия
връзки

Проекти на библиотеката

Екипът на библиотеката при читалище "Съгласие 1869 г." - Тетевен и доброволни читалищни дейци спечели проект за изграждане на Интернет-център. Това се осъществи в рамките на Проект "Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата" (Проект "Читалища") на Министерство на културата на Република България и Програмата на ООН за развитие, с подкрепата на Програма "Матра" на Правителството на Кралство Холандия и Американската агенция за международно развитие.
Основна цел на Интернет-центъра е чрез Читалището да се допринесе за информационното осигуряване на местната общност. В Интернет-центъра се провежда обучение по компюърна грамотност и ползване на Интернет. Предоставят се услуги, свързани с информационните технологии: достъп до Интернет, електронна поща, разработване и поддръжка на Web-страници, достъп до виртуални библиотеки, дистанционно обучение, онлайн дискусии, проучвания на пазара и др. Интернет-центърът разполага с 10 автоматизирани работни места, сървър, лазарен и мастиленоструен принтер, скенер. В края на месец януари 2003 г. започна обучение по компютърна грамотност и ползване на Интернет с 20 медици от Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Тетевен.

За контакти:
тел.: 0678/3402
email: ic.teteven@chitalishte.bg


Библиотеката при читалище "Съгласие 1869 г." участва в следните проекти:
  • "ИНТЕРНЕТ - да усетиш свободата"
    Проектът "ИНТЕРНЕТ - да усетиш свободата" има за цел откриване на Интернет център в гр. Тетевен. Създаването на такъв център ще подпомогне подобряването на информационната среда в общината, което е основа за по-нататъшното създаване на Културно-информационен център. Проектът има за цел и приобщаването на читалищата и библиотеките в общината към идеята за подобряване на информационната инфраструктура.
  • "Тетевен 1801 - няма бъдеще без минало"
    Проектът е свързан с отбелязването на деня на Тетевен - Първи ноември и има за цел организирането на кръг от културни прояви - изложби, концерти, конкурси за написване на есе, стихотворение, конкурс за рисунка. В проекта се включва издаването от страна на библиотеката на библиография за улеснение на интересуващите се от историята на града.
  • Конкурс на национален фонд "Култура"
    Библиотека при читалище "Съгласие 1869 г." - гр. Тетевен участва с проект в конкурса, организиран от национален фонд "Култура" за попълване на фондовете на библиотеката с хуманитаристика и съвременна българска литература.
начало горе
история
дейност и задачи
колекции и каталози
структура
проекти
културен календар
контакти