english
фотогалерия
връзки

Структура на библиотеката

  Отдел Комплектуване, регистрация, обработка и каталогизация
 • осъществява комплектуването на библиотечните документи;
 • регистрира библиотечните документи в КДБФ и инвентарна книга;
 • извършва класиране на новопостъпили документи;
 • води финансово-счетоводна отчетност на библиотечния фонд, постъпленията от членски внос, обезщетения и депозит;
 • поддържа и съхранява цялостната библиотечна документация;
  Отдел Заемна за възрастни
 • осъществява обслужване на възрастни читатели (над 14 години);
 • планира и отчита работата на отдела;
 • извършва класиране на новопостъпили документи;
 • води единна читателска картотека;
 • отговаря за МЗС;
 • извършва информационно и библиографско обслужване на читателите;
  Отдел Заемна за деца и юноши
 • осъществява обслужване на деца и юноши (до 14 години);
 • води единна абонаментна читателска картотека;
 • води първична отчетна документация;
 • поддържа справочна сбирка в отдела;
  Отдел Читалня
 • обслужва читателите на библиотеката със справочно-библиографски материали и периодика;
 • осъществява информационната и издателска дейност на библиотеката;
 • поддържа картотека на текущата периодика;
 • изготвя библиографски справки;
 • подпомага културните и образователни прояви в Читалището и общината;
  Отдел Изкуство
 • обслужва читателите с библиотечни материали - книги, графични издания, фототипни издания;
 • планира и отчита работата на отдела;
 • поддържа систематичен каталог към отдела;
 • подпомага дейността на Читалището и общината за естетическото възпитание на населението;
  Отдел Музикален
  Отделен като самостоятелен от отдел Изкуство през 1997 г.
 • обслужва читатели с библиотечни материали - книги, нотни издания, плочи, аудио-визуални носители
 • поддържа систематичен каталог;
 • подпомага културните програми на Читалището, училищата и Общината с музикални носители;
  Отдел Краезнание
 • обслужва читатели с библиотечни материали за историческото, икономическото и културното развитие на края;
 • поддържа краеведска картотека;
начало горе
история
дейност и задачи
колекции и каталози
структура
проекти
културен календар
контакти